<

Fravænningsdiarre - risikofaktorer og forebyggelse06-06-2019 - 10:27

Betydning for fravænningsdiarre:

 • Rengøring før indsætning halverede risikoen for fravænningsdiarre.
 • Tilbage føring af utrivelige grise fordoblede risikoen for fravænningsdiarre.
 • Dårlig eller middelgod foderhygiejne (gulv eller trug) fordoblede risikoen for diare.
 • Anvendelse af animalske proteiner(mælk eller fisk) halverede risikoen.

Forebyggelse ud over de ovennævnte 4 punkter:

 • Foderets formalingsgrad.
 • Tilsætning af syre til foder eller vand.
 • Restriktiv fodring.
 • Zink efter aftalt strategi.
 • Det tildelte foder skal være optimeret til grisens vægt og alder, - dette er ofte en fejl.
 • Udtørring : Når luftfugtigheden i stalden er under 50% relativ luftfugtighed, sker den hurtigste reduktion i antal coli bakterier i staldbunden.

Diarre sokkeprøver klimagrise viser, at de første 3 uger efter fravænning er coli bakterie dominerende, derefter skifter det til lawsonia.

 • 3 uger efter fravænning -
  36% af sokkeprøver er påvist e.coli
  16% af sokkeprøver er påvist coli og lawsonia
  6% af sokkeprøver er påvist lawsonia
 • 6 uger efter fravænning -
  77% af sokkeprøver påvises lawsonia
<