<

DANVET DATA: Pattegrisedødelighed hos forskellige sotyper26-06-2019 - 10:37

Vi har undersøgt, om der er forskel på dødeligheden blandt pattegrise, der ligger ved forskellige sotyper.

Dødelighed blandt pattegrise bør være fokuspunkt for alle soholdere, ikke kun på grund af hensynet til dyrevelfærd og offentlighedens bevågenhed på emnet, men også af rent økonomiske årsager. Der er lavet mange undersøgelser af, hvad pattegrisene dør af og hvornår, men hvad med søerne? Der er stor sandsynlighed for, at risikoen for døde pattegrise er forskellig hos forskellige sotyper, eks. en ”normal” so sammenlignet med en 1-trins ammeso. Hypotesen er, at vi ved at identificere sotyper med høj risiko for pattegrisedødelighed kan redde flere grise med øget fokus på de rigtige søer i den kritiske periode.

 

LÆS MERE - KLIK HER!

<