ERFA-GRUPPER:

I N V I T A T I O N :

til DANSK ERFA-gruppe for farestaldsmedarbejdere


Danvet afholder hvert halve år et erfamøde med fokus på farestalden. Gruppen består af 8-10 DANSK-talende deltagere, som har deres daglige gang i dette staldafsnit. Erfamødet er et heldagsarrangement og afholdes i en udvalgt besætning, hvilket giver deltagere og dyrlægen mulighed for at gennemgå teoretiske såvel som praktiske problemstillinger.

Erfamødet giver desuden mulighed for:

  • Faglig sparring med andre DANSK-talende med ansvar i farestalden
  • Besætningsgennemgang af en anden besætning, hvor der er mulighed for opsamling af tips og tricks
  • Gennemgang af faglige problemstillinger i forhold til sygdom, fodring, management mv. med fokus på fortsat øget produktivitet i deltagernes egne besætninger
  • Præsentation af egne produktionsresultater, med input til forbedringer fra andre deltagere og dyrlægen. E-kontrollen sendes til ugen før mødet.
  • Dyrlægen dykker ekstra dybt i 1-2 emner via PowerPoint præsentationer, hvilket giver mulighed for efterfølgende indbyrdes diskussion.

Har dette interesse kan tilmelding ske online: KLIK HER

Eller via Danvets kontor, tlf. 98 51 29 88.

Næste dato følger her på siden om kort tid.

Opklarende spørgsmål og tilmelding kan ligeledes rettes til Dyrlæge Carsten K. Nielsen, der vil lede erfagruppen.
Vel mødt!

Dyrlæge Carsten K. Nielsen, Danvet.

carsten.nielsen@danvet,

mobil 24 61 67 88.