Lokalbedøvelseskursus forud for kastration

Det er nu muligt at tilmelde sig 1. kursus for teori i lokalbedøvelse forud for kastration, såfremt man har gennemført medicinhåndteringskursus og er minimum 18 år.

Kurset ligger typisk i forlængelse af et medicinhåndteringskursus og foregår i de fleste tilfælde på engelsk, men kan vælges her, såfremt man på et tidligere tidspunkt har gennemført et medicinhåndteringskursus.

Ved tilmelding til begge kurser henviser vi til siden for medicinhåndteringskursus.

Vi har p.t. følgende planlagte kursusdage:


  • 22-10-2019 Danvet K/S, Blåkildevej 17, 9500 Hobro
  • 30-10-2019 Enghavegårdens Fest- og mødelokaler, Holtevej 24-26, 4360 Kr. Eskilstrup


TILMELDING KLIK HER

Den 2. og praktiske del af kurset aftales efterfølgende med besætningsdyrlægen.

Opklarende spørgsmål og tilmelding kan ligeledes rettes til Dyrlæge Carsten K. Nielsen.
Vel mødt!

Dyrlæge Carsten K. Nielsen, Danvet.

carsten.nielsen@danvet,

mobil 24 61 67 88.