< Tilbage

Nye grænseværdier for gult kort!30-07-2018 - 13:35

Der skrues yderligere på gult kort grænseværdierne!

Således at forbruget pr. 31. marts 2019 for søer skal være under 3,2 ADD, for smågrise 17,2 ADD og for slagtesvin 4,4 ADD. Altså en markant reduktion på yderligere 15 % i den tilladte mængde antibiotika forbrugt pr dyr.

Det er vigtigt, at vi allerede nu vurderer det nuværende forbrug i forhold til de nye grænseværdier, da medicinforbruget udregnes 9 mdr. tilbage i tiden. Det vil sige, at forbruget fra 1. juli 2018 og fremefter gennemsnitligt skal være under de nye grænseværdier 

< Tilbage