< Tilbage

Fluer kan smitte med afrikansk svinepest23-10-2018 - 08:25

Fluer forurenet med ASF-virus, kan få svin til at udvikle ASF.

Efter overførsel af Afrikansk Svinepest (ASF) til Georgien i 2007, er der efterfølgende sket smittespredning af ASF, til Rusland, Ukraine og Østeuropa. Denne smittespredning er sket ved fodring af svin med ASF smittet madaffald og flytning af tamsvin, samt via vildsvin.

 

Der har været forholdsvis få udbrud af ASF i større, isolerede, svineproduktioner og disse udbrud har altid været i sommermånederne. Det har vakt undren, at smitten kunne ske i disse besætninger med meget høj smittebeskyttelse (indhegnede staldanlæg, bad før adgang til staldanlæg, restriktiv adgang for køretøjer m.m).

 

Derfor har smitte med ASF via insekter været mistænkt. Undersøgelser udført på farmen Idavang i Litauen, i stalde, tømt efter infektion med ASF, har påvist insekter (fluer og myg), der ikke formerer sig i svinestalde. Smitteoverførsel fra ASF-smittede vildsvin/svin, med insekter, til Idavang er blevet anset som en mulighed.

 

Efterfølgende har man i kontrolleret staldmiljø, på DTU Lindholm, udført et smitteforsøg med almindelige staldfluer. Fluerne blev forurenet med en realistisk mængde ASF-virus og efterfølgende fodret til almindelige tamsvin, 20 fluer pr. gris. Tamsvinene udviklede symptomer på smitte med ASF og efterfølgende blev ASF-virus påvist i de syge grise.

 

Konklusion:

  • Staldfluer, kan med stor sandsynlighed, overføre ASF-virus fra vildsvin udenfor stalden, til tamsvin i stalden.

  • Staldfluer forurenet med ASF-virus, kan få tamsvin i staldene til at udvikle ASF.

 

Denne viden gør det ekstra vigtigt, at der ikke er vildt levende svin i Danmark. Det gør opsætning af hegn ved grænsen imellem Danmark og Tyskland og bekæmpelse af vildt levende svin i Danmark, endnu mere relevant.

 

< Tilbage