< Tilbage

DANVET DATA: Mælkeanlæg11-04-2019 - 09:49

Resultater i besætninger med og uden mælkeanlæg

Installation af et mælkeanlæg i farestalden bør teoretisk give en højere fravænningsvægt, hvilket også er eftervist i en afprøvning fra SEGES (nr. 1161). En anden afprøvning har dokumenteret, at der med mælkeanlæg til pattegrisene er en lavere dødelighed i forhold til kuldstørrelsen. Søernes pasningsevne øges, hvilket åbner mulighed for at nedsætte antallet af ammesøer. I SEGES-afprøvningen blev det vist, at 81% af søerne kan fravænne over 14 grise, når de går i kassestier med mælkeanlæg (nr. 1116).

 

Læs mere klik her

< Tilbage