Nyheder

Får grisene råmælk nok? 05-11-2018 - 09:26

Forsyning af råmælk er vigtig for grisenes tilvækst og overlevelsesevne! ... Læs mere

Fluer kan smitte med afrikansk svinepest 23-10-2018 - 08:25

Fluer forurenet med ASF-virus, kan få svin til at udvikle ASF. ... Læs mere

DANVET DATA: Risikofaktorer for lavt antal levendefødte i gyltekuld 20-09-2018 - 09:33

Management omkring polte er forskellig i besætninger med højt og lavt antal levendefødte i 1. læg ... Læs mere

Risiko for import af Afrikansk svinepest med foderemner til Danmark 05-09-2018 - 10:22

DANVET anbefaler, at man ikke anvender kernemajs eller korn importeret fra Østeuropa til svinefoder uden forudgående varmebehandling. ... Læs mere

Håndtering af polte for højest muligt antal levendefødte 16-08-2018 - 09:55

BEST PRACTICE WORKSHOP ... Læs mere

Nye grænseværdier for gult kort! 30-07-2018 - 13:35

Der skrues yderligere på gult kort grænseværdierne! ... Læs mere

Forekomst af dødfødte 06-06-2018 - 08:29

Sammenhæng mellem bakterier i urinen hos søer og forekomst af dødfødte. ... Læs mere

Nyt fra DANVET DATA 23-04-2018 - 10:56

- hjemmeavlede eller indkøbte polte? ... Læs mere

DANVET DATA: Våd- eller tørfoder til slagtesvinene? 19-03-2018 - 15:12

Nyt initiativ - DANVET DATA er i luften! ... Læs mere

EU har fokus på halekupering af grise 27-02-2018 - 14:44

Ifølge en opgørelse fra 2017 halekuperes over 85 % af grisene i en række EU-lande, herunder Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Omfanget af halekupering ligger dermed på et niveau, som må betegnes som rutinemæssig halekupering. ... Læs mere

Nyt veterinærforlig 22-01-2018 - 08:41

indgået i december 2017 ... Læs mere

Resistens 07-12-2017 - 10:28

set fra den praktiserende dyrlæge ... Læs mere

Grænseværdier for dødelighed hos svin 15-11-2017 - 11:03

Fødevarestyrelsen ønsker større fokus på dyresundhed og – velfærd. Derfor er det fra november 2017 muligt, udover antibiotikaforbrug, at finde dødelighedstal for søer og slagtesvin for din besætning på www.landbrugsindberetning.dk ... Læs mere

Udnyttelse af farestalden 30-10-2017 - 11:17

Hvor godt udnytter du din farestald? ... Læs mere

Glässer – transportsyge. 06-09-2017 - 09:19

Glässer, også kaldet transportsyge ved grise, skyldes bakterien Haemophilus parasuis. ... Læs mere

Smittebeskyttelse 27-07-2017 - 09:44

Vurdering af smittebeskyttelse i danske svinebesætninger. ... Læs mere

Fravænning uden zink 31-05-2017 - 08:14

Brugen af zink i forbindelse med fravænning har været meget omdiskuteret i de sidste par år. ... Læs mere

Jernmangel giver lavere tilvækst 02-05-2017 - 09:43

Forsøg i sobesætninger ... Læs mere

Grænser, gult kort og Colivet-forbud 06-04-2017 - 10:52

Pr. 31. december 2017 ændres i vægtningen for beregning af ADD for visse grupper af antibiotika. ... Læs mere

Tuberkuloselignende forandringer 23-03-2017 - 13:35

Årsagen til Tuberkuloselignende forandringer hos slagtesvin er fundet. ... Læs mere

1 2 3