Nyheder

Forekomst af dødfødte 06-06-2018 - 08:29

Sammenhæng mellem bakterier i urinen hos søer og forekomst af dødfødte. ... Læs mere

Nyt fra DANVET DATA 23-04-2018 - 10:56

- hjemmeavlede eller indkøbte polte? ... Læs mere

DANVET DATA: Våd- eller tørfoder til slagtesvinene? 19-03-2018 - 15:12

Nyt initiativ - DANVET DATA er i luften! ... Læs mere

EU har fokus på halekupering af grise 27-02-2018 - 14:44

Ifølge en opgørelse fra 2017 halekuperes over 85 % af grisene i en række EU-lande, herunder Danmark, Tyskland, Holland, Belgien og Frankrig. Omfanget af halekupering ligger dermed på et niveau, som må betegnes som rutinemæssig halekupering. ... Læs mere

Nyt veterinærforlig 22-01-2018 - 08:41

indgået i december 2017 ... Læs mere

Resistens 07-12-2017 - 10:28

set fra den praktiserende dyrlæge ... Læs mere

Grænseværdier for dødelighed hos svin 15-11-2017 - 11:03

Fødevarestyrelsen ønsker større fokus på dyresundhed og – velfærd. Derfor er det fra november 2017 muligt, udover antibiotikaforbrug, at finde dødelighedstal for søer og slagtesvin for din besætning på www.landbrugsindberetning.dk ... Læs mere

Udnyttelse af farestalden 30-10-2017 - 11:17

Hvor godt udnytter du din farestald? ... Læs mere

Glässer – transportsyge. 06-09-2017 - 09:19

Glässer, også kaldet transportsyge ved grise, skyldes bakterien Haemophilus parasuis. ... Læs mere

Smittebeskyttelse 27-07-2017 - 09:44

Vurdering af smittebeskyttelse i danske svinebesætninger. ... Læs mere

Fravænning uden zink 31-05-2017 - 08:14

Brugen af zink i forbindelse med fravænning har været meget omdiskuteret i de sidste par år. ... Læs mere

Jernmangel giver lavere tilvækst 02-05-2017 - 09:43

Forsøg i sobesætninger ... Læs mere

Grænser, gult kort og Colivet-forbud 06-04-2017 - 10:52

Pr. 31. december 2017 ændres i vægtningen for beregning af ADD for visse grupper af antibiotika. ... Læs mere

Tuberkuloselignende forandringer 23-03-2017 - 13:35

Årsagen til Tuberkuloselignende forandringer hos slagtesvin er fundet. ... Læs mere

Resistens ? 16-03-2017 - 09:45

- set fra den praktiserende dyrlæge.   ... Læs mere

Ny vaccinationsplan? 27-02-2017 - 10:43

Har du tænkt over eller gennemgået din vaccinationsplan for nylig??? ... Læs mere

Nye regler for sundhedsrådgivning 30-01-2017 - 08:50

Målrettet dyrevelfærdsindsats erstatter egenkontrol og audit. ... Læs mere

Ny omregningsfaktor for tetracyklin træder i kraft januar 2017 07-12-2016 - 10:42

Den nye omregningsfaktor benyttes fra januar 2017, hvor nye bekendtgørelser træder i kraft.  ... Læs mere

Økologisk svineproduktion 28-09-2016 - 15:00

Økologisk landbrugsproduktion er i fremgang, herunder er især svineproduktionen de senere år øget.   ... Læs mere

Ny grænseværdi for gult kort ved brug af antibiotika 29-08-2016 - 14:22

Ny model for gult kort (svin) giver incitament til et ansvarligt antibiotikaforbrug. ... Læs mere

1 2 3 4